Trainingen


 

 

Naast e-learnings biedt E-schoolkinderopvang.nl ook groepstrainingen aan, specifiek voor de kinderopvang.
Hieronder staan de trainingen kort beschreven. Klik op de training voor meer informatie. 

Onderstaande trainingen worden aangeboden door  Kans²  en E-schoolkinderopvang.

Baby's in de kinderopvang

Specialiseer je in het werken met baby's en volg na onze IKK erkende e-learning "Baby's in de kinderopvang" ook onze verdiepingsbijeenkomsten.

De Pedagogisch Coach 

Hoe maak jij als pedagogisch coach het verschil voor kinderen? Hoe kun je vanuit gezamenlijke analyse van beelden de pedagogisch medewerker coachen?

Training taal 3F

Voldoe jij al aan de nieuwe taaleisen?
Kans² heeft samen met Uitgeverij Malmberg een blended 3F- taaltraining ontwikkeld, specifiek voor de eisen vanuit VVE en IKK. 

Workshop werken met de kriebelbox

In deze praktische en interactieve workshop leer je hoe je kinderen kunt stimuleren om hun tastzin meer te gaan gebruiken.

Betekenisvol samenwerken met ouders

We weten dat een goed contact tussen ouders en andere begeleiders van het kind een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Lukt het jou als pedagogisch medewerker om echt contact te maken met ouders?

Samen bouwen aan een IKC

Bent u onderdeel van een IKC, of bent u van plan deel uit te gaan maken van een IKC? Kans² biedt met de training ‘Samen bouwen aan een IKC’ handvatten aan hoe u een IKC kunt opbouwen en hoe je elkaar kan versterken.

Speels leren

De training Speels Leren is een inspirerend en praktijkgericht programma. Met als doel dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een lerende en stimulerende omgeving.  

Top BSO!

Ben je Pedagogisch medewerker en werk je in de BSO? Dan is TOP BSO een training voor jou! We bieden meerdere modules aan. Zoals de kinderen in de BSO, Grip op de groep, als gedrag opvalt en meer. Elke organisatie kiest zelf welke modules voor hun medewerkers van belang zijn. Ons advies is om modules niet te combineren omdat wij vinden dat dit ten koste gaat van de inhoud én van het didactische principe.

Samen verschillend

Kinderen zijn allemaal verschillend. Zij zijn divers in hun talenten, temperamenten, culturele achtergrond, leef, opvoeding en thuissituatie en dat geldt ook voor hun ouders. Hoe versterk je het gezamenlijke en hoe geef je ook aandacht en ruimte voor verschillen?

VVE trainingen

Voldoe je al aan de nieuwe VVE-eisen? Wij geven de Basistraining Vier VVE, Uk en Puk en Pyramide.

Training Samen zetten we de kindontwikkeling echt centraal

Een training die zich richt op de zorg voor kinderen (vanaf -9 maanden tot 7 jaar) en hun ouders, aangeboden door diverse professionals binnen een IKC.

Open inschrijving geopend, ook incompany mogelijk.

Jongens in de kinderopvang

De training geeft inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Na de training weten de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum.

Trainingen gericht op leiderschap

Wat is jouw leiderschapsstijl? Krijg jij jezelf en anderen op een positieve manier in beweging? 

Trainingen gericht op communicatie

Ben jij in staat om contact te maken en effectief, oplossingsgericht te communiceren?

Beeldcoaching 

Beeld is een krachtig coachingsmiddel omdat je ziet wat er gebeurt. Ook onthoud je beelden beter dan woorden. Door het analyseren van videobeelden van de eigen werksituatie worden handelingen van medewerkers zichtbaar. 

Workshop baby- en kindgebaren

De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem letterlijk in beide handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het jonge kind.