VVE in de kinderopvang

E-learning module inclusief certificaat.

Deze module is niet erkend maar bij uitstek geschikt voor kinderopvang organisaties die meer willen met VVE maar geen formele VVE locatie nastreven.

Je aankoop bevat:
Theoretisch deel (4 uur) | Zeven praktijkopdrachten (42 uur) | Bibliotheek (5 uur) |
Afsluitende kennistoets (½ uur) I 1 Herkansingstoets is mogelijk (½ uur)

We adviseren je de module in combinatie met bijeenkomsten via Kans² te volgen. Voor meer informatie over de bijeenkomsten verwijzen we naar de website van Kans². https://www.kanskwadraat.nl/trainingen/vier-vve/

€ 30,00 30.0 EUR

€ 30,00

In winkelwagenE-learning; interactief en praktijkgericht professionaliseren

E-learning door E-schoolkinderopvang.nlMet certificaat

Na een succesvol afgeronde kennistoets ontvang je het certificaat Totaal 52 uur studiebelasting

Herkansing toets is eenmaal mogelijk

Odoo afbeelding en tekstblok

Wat ga je leren in deze opleiding?

Je leert meer over waarom er in de kinderopvang met VVE wordt gewerkt. Voor wie VVE in de kinderopvang is en hoe je in de kinderopvang met VVE kunt werken. Ook leer je welke kenmerken het werken met VVE heeft.

Spelen is leren: Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich prettig en vertrouwd voelen en lekker kunnen spelen. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving hen veiligheid biedt en óók uitdaagt. Weet jij hoe je met behulp van inrichting en materialen voor buiten de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren? Je leert waar je op kunt letten bij de inrichting van de groepsruimte. Waarom je voor peuters speelhoeken inricht. Maar ook waar je op kunt letten bij de aanschaf van spelmaterialen en hoe je kinderen zelfstandig met het materiaal kunt leren omgaan.

Ontwikkeling stimuleren: De voorschoolse periode is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en legt een basis voor latere leer prestaties. Je leert jouw rol bij het stimuleren van de ontwikkeling en welke kenmerken een stimulerende omgeving heeft. Je leert op welke manieren je spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren tijdens: de verzorging, dagelijkse routines, vrij spel en gerichte activiteiten.

Taal stimuleren: Kinderen zijn al van jongs af aan bezig met taal. Een goede taalontwikkeling is van belang voor het contact met anderen. Maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling en het succes op school. Je leert hoe je in jouw groep op een speelse manier aandacht kunt besteden aan de taalontwikkeling van kinderen tijdens de verzorging, dagelijkse routines, vrij spel en activiteiten in kleine kring Daarnaast vind je meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen die twee- of meertalig opgroeien.

Ontwikkeling volgen: Als pedagogisch medewerker en gastouder heb je de zorg voor een groep kinderen. Al die kinderen ontwikkelen zich ieder moment op verschillende gebieden en op hun eigen manier. Waar kun je op letten als je de ontwikkeling van kinderen wilt volgen? Je leert hoe je de ontwikkeling kunt volgen, welke valkuilen je tegen kunt komen en hoe je een geschikt VVE programma kunt kiezen.

Samen werken: Als je met VVE werkt, besteed je extra aandacht aan de samenwerking met andere professionals en aan de samenwerking met ouders. Je leert waarom een goede samenwerking belangrijk is voor kinderen. Je leert waar je op kunt letten bij de samenwerking binnen je groep en het kindercentrum. Welke aandachtspunten er zijn voor de samenwerking met ouders en hoe je ervoor kan zorgen dat activiteiten thuis voor ouders haalbaar en nuttig zijn. Je leert welke aandachtspunten er zijn voor de samenwerking met leerkrachten en met andere professionals voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.

VVE programma’s: Ben je benieuwd hoe het stimuleren van de ontwikkeling binnen verschillende VVE-programma’s in z’n werk gaat? Met behulp van VVE kun je jonge kinderen betere ontwikkelkansen bieden. Zoals je uit de eerdere onderdelen van deze module geleert hebt, draait het bij VVE om het bewust stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je doet dit niet ‘zomaar’, maar gebruikt een VVE-programma. In dit onderdeel krijg je in grote lijnen een indruk van een aantal programma’s.

Praktijkopdrachten

Via de praktijkopdrachten ga je met de theorie daadwerkelijk aan de slag. De resultaten van de praktijkopdrachten geven jou handvatten om samen met jouw collega’s na te denken over hoe jullie de kwaliteit van de vroeg- voorschoolse educatie kunnen verbeteren.

Ben je gastouder?

De praktijkopdrachten geven gastouders handvaten om zelf hun dagelijkse pedagogische praktijk te verbeteren. De praktijkopdrachten bieden ook de bemiddelingsmedewerkers de gelegenheid om aan de kwaliteit van de opvang te werken. Zij bieden een kader voor inhoudelijke verdieping in de werkbezoeken van de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder. Maar geven ook meer diepgang aan  thema avonden, intervisiebijeenkomsten of gezamenlijke overleggen van (gast)ouders met elkaar onder begeleiding van de bemiddelingsmedewerker.

Sommige praktijkopdrachten lenen zich goed voor een gericht werkbezoek van gastouders bij elkaar.  Gastouders werken in hun eigen huis of in het huis van de vraagouder en veelal, met uitzondering van een stagiaire,  alleen. Feedback organiseren van collega’s vraagt enige mate van  flexibiliteit, creativiteit , betrokkenheid bij het vak en extra inzet van het gastouderbureau en de gastouders.  Voor elk kind is een verantwoorde pedagogische opvang noodzakelijk voor de ontwikkeling, welbevinden en gezond opgroeien tijdens de opvang. 

Wij maken daarom in de praktijkopdrachten geen onderscheid tussen de eisen die we stellen aan gastouders en pedagogisch medewerkers. Wij zien de gastouderopvang als een volwaardige officiële vorm van kinderopvang. Wanneer onderlinge feedback organiseren niet mogelijk lijkt denken we graag met je mee over oplossingen.

Verdieping?

Wil je na het volgen van deze e-learning graag meer verdieping?
Kijk dan eens naar onze andere e- learning modules en training ‘
Vier VVE basistraining ’.
Deze training wordt aangeboden door Kans².
Neem voor de mogelijkheden tot verdieping contact met ons op.

 

 

Bibliotheek in de e-learning

In de bibliotheek vind je artikelen voor meer verdieping op de educatieve en spelontwikkeling van kinderen