Training Samen zetten we de kindontwikkeling echt centraal!

   Zorg voor kinderen en hun ouders door diverse professionals binnen een IKC (-9 maanden tot 7 jaar)

   Samenwerken in en rondom een (I)KC vraagt om een integrale aanpak als het gaat om de begeleiding en ondersteuning van kinderen. Je wilt optimale ontwikkelingskansen bieden en om dat te kunnen doen heb je elkaar nodig. Immers samen kom je verder!

   Bij signalen van mogelijke ontwikkelingsachterstanden bij kinderen wil je gezamenlijk optrekken om het kind de beste begeleiding te kunnen geven. Maar wie doet nu eigenlijk wat? En hoe hou je overzicht?

   De 3-daagse training is een samenwerking van Kenniscentrum Kindontwikkeling Spiekr, E-school Kinderopvang en Kans2
   Odoo tekst en afbeelding blok

   Toelating

   Je bent als professional werkzaam binnen de kinderopvang, het onderwijs of een gemeente. Niveau: minimaal mbo niveau 3.


   Voor wie?

   De training is voor leerkrachten uit de onderbouw, IB-ers, beleidsmedewerkers van gemeenten, Pedagogisch medewerkers, managers uit de kinderopvang en schoolleiders.

   Jij bent een pedagogisch professional en je werkt met jonge kinderen (0-7 jaar). In jouw werk heb jij veel expertise en ervaring in het werken met zeer jonge kinderen. Je weet veel over spelbegeleiding, ontdekkend leren, het zelfredzaam worden van kinderen en je hebt volop contact met de ouders van de kinderen. Minder zicht heb je wellicht op het verloop van de ontwikkeling van het kind in de basisschool.

   Wanneer je werkt als leerkracht of leerlingondersteuner op een basisschool dan ligt jouw expertise bij kinderen ouder dan 4 jaar. Wellicht heb je behoefte aan meer inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind 0-4 jaar.

   Wat ga je leren?

   We gaan aan de slag om jou te voorzien in antwoorden op de volgende vragen:

   • Welke ontwikkelingsfasen doorlopen de kinderen voordat ze de school instappen? 

   • Welke ontwikkelingsvoorsprongen en -achterstanden kunnen er in de jonge leeftijd ontstaan?

   • Welke oorzaken zijn daarvoor te vinden en hoe spelen professionals daar op in?

   • Als jeugdhulpverlener kom je in aanraking met allerlei verschillende kinderen in verschillende leeftijdsfasen. Weet jij hoe jouw collega's in het werkveld omgaan met de leer- en ontwikkelbehoeften van de kinderen?

   Door gezamenlijk zicht te krijgen op de manier waarop kinderen zich ontwikkelen kun je binnen een samenwerking de zorgstructuren optimaliseren. Immers, je weet van elkaar wie welke expertise in huis heeft, je weet hoe de lijnen lopen en je kent de normale ontwikkellijnen van kinderen.

   Tijdens de training ga je samen ontdekken hoe signalen bij kinderen leiden tot extra ondersteuning en wie in het proces betrokken is. Je krijgt een globaal beeld van de werking van VVE programma’s en de opdracht van de kinderopvang versus die van het onderwijs. Het belang van spelen komt volop aan bod. Tevens is er aandacht voor het bespreken van zorgen met ouders en het gezamenlijk optrekken met ouders om zo het kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden.

                  Inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

                Programma

                Globaal programma van de trainingsdagen:

                Dag 1

                • Kennis maken

                • Aan de slag met het in kaart brengen van de professionals die betrokken zijn bij kinderen in de periode -9 maanden tot 7 jaar. Hiervoor worden verschillende interactieve werkvormen gebruikt.

                • Hoorcollege en werkvormen om samen op onderzoek uit te gaan naar de 'normale ontwikkeling van het kind'

                • Uitleg over de thuisopdracht

                • Terugblik en vooruitkijken op volgende bijeenkomst

                Dag 2

                • Korte terugblik op afgelopen periode

                • Workshop over ontwikkelingsachterstanden bij kinderen; observeren, signaleren en acties die volgen

                • Aan de slag met de uitkomsten van de thuisopdracht

                • Hoorcollege: effecten van spelen op het kinderbrein

                • VVE: uitleg over wat het is, waar het voor dient en op welke wijze het wordt ingezet

                • Terugblik en vooruit kijken

                Dag 3

                • Uitleg en informatie over gesprekstechnieken

                • Oefenen met gesprekken met ouders en kinderen

                • Evaluatie van de bijeenkomsten, leeropbrengsten van de deelnemers

                • Acties: hoe kun jij het geleerde in de dagelijkse praktijk gaan inzetten?

                Leerdoelen

                • Basiskennis over de ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar (globaal)

                 Inzicht in achterstanden die in de ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaarkunnen ontstaan (globaal)

                • Het belang van spelen, effect van spelen op het kinderbrein

                • Kennis over de taken en rollen ten aanzien van het begeleiden en ondersteunen van kinderen met ondersteuningsbehoeften van de betrokken professionals (netwerk van ondersteuning)

                • Inzicht in de opdracht van de kinderopvang (4 pedagogische doelen), de opdracht van school en de opdracht van de jeugdhulpverlening

                • Kennis over het VVE-aanbod

                Werkwijze

                De training bestaat naast 3 uur zelfstudie uit 3 trainingsbijeenkomsten van steeds 4 uren.

                Dit is een blended training. Dat betekent dat er naast een training op een locatie ook studiemateriaal voor je klaar staat in de online leeromgeving. Dit is bedoeld als voorbereiding op de training op locatie. Het is aan te raden gebruik te maken van deze zelfstudie.

                Voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten werk je aan een POP, lees je artikelen in de digitale leeromgeving, maak je opdrachten en kan je contact hebben met andere deelnemers om kennis en vaardigheden te delen of op te halen.

                Tussen de bijeenkomsten zit voldoende tijd zodat je het geleerde in de praktijk kunt toepassen en hierop kunt terugblikken tijdens de volgende bijeenkomst, in de evaluatie en het POP logboek.

                Startdatum

                De training wordt incompany of voor samenwerkende groepen aangeboden. De startdatum en locatie worden in dat geval geheel naar wens en op maat aangeboden.

                De cursusdata voor open inschrijving zijn: 9 september, 14 oktober en 4 november. De training begint telkens om 9:00 uur en vindt plaats op een goed bereikbare representatieve locatie in Friesland. De exacte locatie ontvang je na inschrijving. Inschrijven kan hier.


                Duur en studiebelasting

                De basistraining bestaat uit 3 trainingsdagen van ieder een dagdeel van 4 uur. Naar wens kan dit worden uitgebreid. De zelfstudie bedraagt zo'n 3 uur per bijeenkomst.

                 Odoo afbeelding en tekstblok

                Certificering

                Na deelname het afronden van de training ontvang je een bewijs van deelname.


                Kosten

                Maatwerk: op aanvraag. Open inschrijving: € 550,- per deelnemer


                Aanmelden

                Wil je weten wat de training voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden.