Samen verschillend

Omgaan met diversiteit in een kindercentrum

Kinderen zijn allemaal verschillend. Zij zijn divers in hun talenten, temperamenten, culturele achtergrond, leef, opvoeding en thuissituatie. Alle ouders van de kinderen zijn ook anders  van sociaal milieu, levenservaring, beroep en opleiding maar ook in de normen en waarden die zij belangrijk vinden voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Maar dat niet alleen, de kinderen zijn ook verschillend van sekse, cognitieve, lichamelijke en zintuigelijke mogelijkheden en toegerust in het omgaan met prikkels.

Samen met jouw collega’s wil je de kinderen, hun ouders en elkaar met respect en interesse voor wie ze zijn te gemoed treden. Maar jullie zijn als collega’s ook verschillend! Heb je ooit een iemand ontmoet die helemaal het zelfde is als jij?

Jullie zijn als team ook samen en verschillend dus…. daar gaat deze training over. Het gezamenlijke, het wij – gevoel binnen een groep, kinderen, ouders en collega’s maar het gaat ook over aandacht en ruimte voor verschillen tussen anderen en onszelf – tussen individuen en groepen.

Odoo tekst en afbeelding blok

Inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

Inhoudelijke rode draden

  1. Voor de training is Samen Verschillend het pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 – 13 jaar onze inspiratiebron.

  2. Indien gewenst kunnen de deelnemers de online module volgen Samen Verschillend. Deze leeromgeving wordt aangeboden uit de leeromgeving van E School.

  3. In het programma wordt ook aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden op het gebied van expertise delen, feedback geven en feedback ontvangen en hoe borg je het geleerde binnen jouw eigen team en organisatie. Hoe zorg je voor het gevoel van welkom voor de kinderen, ouders en collega’s die allen zo “ Samen verschillend”

  4. De eigen “onderzoeksvraag” van de deelnemer waar zij tussen de vier bijeenkomsten mee aan de slag gaat in de eigen werksituatie.


Speciaal voor:

pedagogisch medewerkers, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters


Met bewijs van deelname

Na een succesvol afronden van de training ontvang je het bewijs van deelname


Totaal 12 uur studiebelasting

4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur

Programmaoverzicht training

Startbijeenkomst voor MT lid of HRM van de kinderopvangorganisaties die medewerkers laten meedoen aan deze training ( 1 ½  uur). Inhoud en opzet van het programma, borging van voortgang en resultaten en  terugkoppeling trainer naar de kinderopvangorganisaties. 

Programma medewerkers

Het programma bestaat uit  4 bijeenkomsten  3 uur en “praktijk onderzoek”  in de eigen werksituatie. Deelnemers ontvangen een  certificaat. 

Werkvormen

Didactische werkvormen: bijeenkomsten, kijken bij een collega, casuïstiek bespreken, filmfragmenten bekijken, collegiale consultatie, bestuderen van literatuur of de online leermodule Samen Verschillend, werken aan persoonlijke leerdoelen, inhoudelijke zaken uitproberen en uitzoeken in de eigen werksituatie (“ praktijkonderzoek”).

Inhoud programma

Bijeenkomst 1

Introductie training, kennismaking met elkaar.


Diversiteit raakt jouw vak en je zelf. Wat zijn onze eigen normen en waarden over dagelijkse onderwerpen op het gebied van opvoeden, relatie en omgaan met elkaar? Hoe kijken we naar ouders? Wat wil je leren en onderzoeken?

Bijeenkomst 2

Gezinnen in soorten en maten.

Hoe divers is jou groep? (kinderen, ouders en collega’s)

Hoe ga je zelf om met diversiteit?

Hoe gaan kinderen en ouders om met diversiteit?

Wat hebben zij daarin van jou nodig?

Bijeenkomst 3

Kwetsbare kinderen in een groep.

Ouders ondersteunen bij het in balans blijven.

Oefenen in gesprekstechnieken en collegiale consultatie.


Bijeenkomst 4

Omgaan met diversiteit in jouw team.

Diversiteit binnen teams erkennen en benutten. Nieuwsgierig zijn naar en leren van elkaar.

Hoe hou je het geleerde vast.

Differentiatie

Er wordt voor de indeling in trainingsgroepen geen differentiatie gemaakt naar de leeftijd van de kinderen waar de pedagogisch medewerkers mee werken. Dit met het oog op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers in de toekomst. Uiteraard is er in de casussen, het werken in subgroepen, praktijkopdrachten etc. wel aandacht voor de differentiatie.

Voorbeelden voor differentiatie zijn: samen werken met ouders in de baby opvang, verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen op de BSO, verwachtingen van vaders en moeders, tienermoeders, kinderen van ouders die kort in Nederland wonen, opleidingsniveau van de ouders, de verwachting van ouders van medewerkers in relatie tot het aantal dagdelen dat zij gebruik maken van de opvang.

Kosten

De kosten voor de training hangt af van het aantal deelnemers die meedoen en de locatie waar de training plaats. Een optimale groep bestaat uit 16 deelnemers.

Praktische informatie

De training kan ook aangepast worden voor pedagogische professionals werkzaam in een (integraal) KindCentrum. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters volgen in dat geval gezamenlijk deze training.

De trainingen kunnen op elk gewenst moment starten. Dit is afhankelijk van de datum van gunning. Tussen de trainingsbijeenkomsten zitten  3 / 4 weken.

De trainingen vinden bij voorkeur overdag plaats. In de avond en op zaterdag is mogelijk maar heeft niet onze de voorkeur. Onze ervaring is dat het leer effectiviteit van de deelnemers lager ligt in verband met vermoeidheid.