Betekenisvol werken met ouders

Dialoog tussen ouders en beroepsopvoeders. Meerwaarde voor kinderen creëren door ouders en beroepsopvoeders met elkaar te verbinden.

We weten dat een goed contact tussen ouders en andere begeleiders van het kind een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Lukt het jou als pedagogisch medewerker om echt contact te maken met ouders?

Odoo tekst en afbeelding blok

Inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

Waarom deze training?

Ieder kind heeft een eigen unieke ontwikkelingsbehoefte. De samenwerking tussen de verschillende opvoeders komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Samenwerking betekent in dit verband niet alleen het uitwisselen van belevenissen van het kind. Maar ook het uitwisselen van ideeën over pedagogische aanpak en informatie over de ontwikkeling.

Samenwerking zorgt voor het bundelen van krachten en verrijkt de opvoedsituatie. In de onderlinge dialoog hebben beide partijen een eigen inbreng. Zij zijn bereid hun eigen ervaringen en inzichten met de ander te delen en willen van elkaar leren.

In onze trainingen en verdiepende bijeenkomsten leren de deelnemers met elkaar in gesprek te gaan op een manier die voor het kind het verschil kan maken. De training biedt handvatten voor een betekenisvol gesprek met elkaar.


Speciaal voor:

Ouders met kinderen van 0-12 jaar,  beroepsopvoeders in de kinderopvang


Met bewijs van deelname

Na een succesvol afronden van de training ontvang je een bewijs van deelname


Totaal 12 uur studiebelasting

4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur

Basisprogramma

Het hart van het programma bestaat uit het gezamenlijk uitdiepen van het ‘waarom en hoe’ van een betekenisvolle relatie tussen ouders en beroepsopvoeders. De training geeft praktische handvatten voor professionele en natuurlijke opvoeders om hun  visie, kennis en ervaringen op het gebied van het opvoeden met elkaar te verbinden. Om dit te realiseren geven we de training bij voorkeur in company, voor een gemengde groep van ouders en beroepsopvoeders. Het aantal bijeenkomsten hangt af van de scholingswensen van ouders en beroepsopvoeders. De training bestaat bij voorkeur uit 4 bijeenkomsten zodat er echt tijd en ruimte voor verdieping mogelijk is en betekenisvolle gesprekken geoefend kunnen worden. De training kan ook gegeven worden aan groepen bestaande uit alleen beroepsopvoeders. Bij deze opzet mist echter  de visie en inbreng van de betrokken ouders.

Resultaat

Deze training kent twee belangrijke pijlers die bijdragen aan het resultaat: het vaststellen van het ambitieniveau in de onderlinge samenwerking en het ‘ Dialogo gespreksmodel’.

Na afloop van de training:

 • heb je meer inzicht in het belang voor kinderen van de pedagogische en educatieve samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders.

 • ben je je bewust van je eigen standaard ambitieniveau op het gebied van de onderlinge samenwerking rondom kinderen;

 • ben je je bewust dat het ambitieniveau in de onderlinge samenwerking afhankelijk is van wat de situatie van het kind op dat moment vraagt;

 • ervaar je het werken met het ‘Dialogo gespreksmodel’ en wat dit model kan betekenen voor een betekenisvol contact tussen ouders en beroepsopvoeders rondom het kind;

 • Heb je meer zicht op hoe je ook het kind zelf een stem kan geven in de betekenisvolle relatie tussen ouders en beroepsopvoeders.

Methodiek

Didactische werkvormen zijn:

 • Kennis overdacht

 • Oefenen van vaardigheden in bijeenkomsten

 • Casuïstiek bespreken

 • Rollenspel (door trainers en/of zelf doen)

 • Collegiale consultatie

 • Bestuderen van literatuur en/of artikelen

 • Praktijkonderzoek door bijvoorbeeld inhoudelijke zaken uit te proberen

Inhoud van de training

 • De betekenis van pedagogisch partnerschap voor kinderen vanuit wetenschap;

 • Werken met het ‘Dialogo’ gespreksmodel;

 • Ambitie niveaus van ouders en beroepsopvoeders op het gebied van pedagogische en educatieve samenwerking;

 • Het in de praktijk oefenen van vaardigheden voor het aangaan van een betekenisvolle dialoog, zowel tijdens als tussen de bijeenkomsten door.

Kosten

 • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 (prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).

 • De totaalprijs bij een in-company traject is afhankelijk van het aantal deelnemers, of er ouders deelnemen aan de training en de reisafstand van de trainer(s).

Maatwerk

Naast de training zijn verschillende aanvullende maatwerkopties mogelijk zoals:

 • Oriënterende gesprekken voor management of HRM/Ouderavonden

 • Themabijeenkomsten (ouders en professionals)

 • Workshops

 • Inspiratie sessies

Werkwijze maatwerk

 • Een startgesprek tussen de trainer en betrokken management van de opdrachtgever werkt in de praktijk goed; managers krijgen zo een idee van de training die de medewerkers gaan volgen;

 • Uitvoeren van een inventarisatie van de leerwensen, ambitieniveaus en wensen voor verandering in de samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders bij de opdrachtgever en indien mogelijk ook bij een vertegenwoordiging van managers, stafmedewerkers, ouders en medewerkers;

 • Uitvoeren van een startbijeenkomst met introductie van de trainingsopzet voor het management, medewerkers en vertegenwoordigers van de ouders over het programma en context van de training.